Medycyna Pracy 2002+

Nazwa programu: Medycyna Pracy 2002+ wiąże się z datą jego powstania, czyli rokiem 2002. Od tego czasu jest on nieustannie rozwijany. Wpływ mają na to zmiany technologiczne, uwagi użytkowników a także zmiany w przepisach medycyny pracy.


Zakładamy, jako firma Piroundsoft, że dobry program komputerowy do medycyny pracy powinien maksymalnie uprościć relacje między lekarzem a badanym oraz ułatwić zarządzanie tymi relacjami. Równie istotny czynnikiem jest także kontakt z twórcami aplikacji w sytuacjach kryzysowych – takich jak: uszkodzenie dysku, problemy z komputerem itp. Jednym słowem – Medycyna Pracy 2002+ musi być jak najbardziej użyteczna.

Zgodność programu Medycyna Pracy 2002+ z aktami wykonawczymi Medycyny Pracy

Jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest możliwie najszybsza aktualizacja programu wynikająca ze zmian w przepisach prawa medycyny pracy.

Co zyskujemy dzięki programowi Medycyna Pracy 2002+?

  1. CZAS! – program znacząco skraca wszystkie działania związane z prowadzeniem kart pacjentów.
  2. SPOKÓJ! – Korzyści wynikające z posiadania programu, który pozwala na bieżąco śledzić zmiany w prawodawstwie medycyny pracy a co najważniejsze stosować je w codziennej praktyce.
  3. OBNIŻENIE KOSZTÓW! – program pozwala na przechowywanie kart badań w formie elektronicznej zgodnie z: Dz.U. z 16 sierpnia 2010 Nr 149 poz. 1002.

Referencje

Tutaj: REFERENCJE znajdują się opinie naszych użytkowników związane z programem do medycyny pracy. Są to referencje użytkowników programu, wynikające z korzystania z aplikacji Medycyna Pracy 2002+ przez miarodajny okres czasu. Mamy nadzieję, że będą one wyznacznikiem jakości, intuicyjności i poziomu opieki autorskiej związanej z tą aplikacją.

Mam nadzieję, że są to cechy oferowanej Państwu aplikacji.