BunnyM

Program, którego zdaniem jest uproszenie zarządzaniem firmą. Realizowane jest to przez integrację kilku modułów.

Podstawowy cel to wystawianie faktur. Program pozwala na dowolne ich nazewnictwo wraz z dowolnymi grupami autonumerowania. Użytkownik może w łatwy sposób stworzyć własne typy i rodzaje takich dokumentów.

Aplikacja pozwala także na łatwe przeliczenia walutowe – oczywiście kursy są automatycznie pobierane.

Poprzez generowanie odpowiednich komunikatów, mamy łatwy nadzór nad opłatami.

Drugim aspektem jest zintegrowany kalendarz zadań. Pozwala on na dowolne generowanie własnych kategorii. Także czas może być przedstawiany na wiele sposobów.

Trzecim modułem jest możliwość korespondencji z kontrahentami. Program pozwala na tworzenie własnych wzorów e-maili (HTML) i uwzględnianie pól pobieranych z jego bazy.