BunnyM

Program, którego zdaniem jest uproszenie zarządzaniem firmą. Realizowane jest to przez integrację kilku modułów. Podstawowy cel to wystawianie faktur. Program pozwala na dowolne ich nazewnictwo wraz z dowolnymi grupami autonumerowania. …